• Matrox Compress HD

Matrox Compress HD

موجود
این کارت برای ایجاد فایل های H.264 در حالت RelTime سریع عمل می کند. قابلیت تفکیک پذیری از رنج iPod تا HD نرخ بیتی بالاتر از 50Mbps و برای تکنولوژی Matrox MAX استفاده می شود. در سیستمهای با دستگاههای ورودی و خروجی ویدیو و بدون آنها نیز کار می کند.