• HD Storm

HD Storm

کانوپوس
موجود
HDStorm به شما این امکان را میدهد که با ورودی و خروجیHDMI و سخت افزار Canopus HQ و CPU-free capture کار کنید