• Pinnacle Liquid Edition 5.5

Pinnacle Liquid Edition 5.5

گارانتی ندارد
موجود
بهرمند از نرم افزار قدرمتمند
Pinnacle Edition 5.5
امکان استفاده از لایه های نامحدود ویدئو
صدا و گرافیک
خروجی Mpeg-2 و DVD بصورت مستقیم از روی Timeline
افکتهای Realtime