• Blackmagic Design DeckLink SDI

Blackmagic Design DeckLink SDI

موجود
10 bit SDI capture and playback with full HD-SDI and SD-SDI compatibility. SDI switches between SD and HD. دارای 8 کانال از کپچر و playback صوتی در HD و SD. دارای کنترل دسترسی از راه دور RS-422 برای پخش همگانی.