• Blackmagic Design Intensity Pro

Blackmagic Design Intensity Pro

موجود
دارای ورودي و خروجی ديجيتال HDMI و آنالوگ Component , SVHS hsj. دارای خروجي صدا SPDIF است. از استانداردهاي HD , SD , HDMI پشتیبانی می کند. قابليت تدوين در نرم افزارهاي پريماير پرو ، فاينال كات پرو ، اديوس و ... را دارد.