• Blackmagic Design DeckLink HD Extreme

Blackmagic Design DeckLink HD Extreme

موجود
از ورودی های SDI, HDMI, component و NTSC/PAL and S-Video پشتیبانی می کند. دارای قابلیت capture and playback است. در یک لحظه توان سویچ کردن بین فرمت های SD, HD و 2K را دارد. در اسلت PCI Express قرار میگیرد .