• Avid Media Composer Nitris DX

Avid Media Composer Nitris DX

آوید Avid
موجود
ین نرم افزار محصولی از کمپانی AVID است نرم افزاری برای تدوین غیر خطی در سطح حرفه ای. اگر میخواهید در کار ویرایش فیلم پیشرفت بیشتری کنید و پروژه های حرفه ای تر و پیچیده تری بسازید حتما به آن نیاز دارید.