• Avid Mojo SDI

Avid Mojo SDI

آوید Avid
موجود
-نرم افزاری برای تدوین غیر خطی در سطح حرفه ای. -محصولات اویددر دنیا معروف و شناخته شده برای کارهای پخش تلویزیونی میباشند. -محصولات اوید در کل برای برنامه های حرفه ای طراحی شده اند و این طبیعت کمپانی اوید میباشد.این نرم افزاری برای تازه کارها نیست .