• Avid Media Composer v3.5

Avid Media Composer v3.5

آوید Avid
موجود
نرم افزاری برای تدوین غیر خطی در سطح حرفه ای. یک برنامه دشوار نسبت به نرم افزاری های مرسوم مثل پریمیر یا EDIUS . ساخته شده برای ایدیتور های حرفه ای.