پشتيباني 24 ساعته

 

 

نوین تدوین سعی داشته و دارد ، تا مشتریان محصولات ارائه شده هیچگاه دچار مشکلی در استفاده از تجهیزات نشوند . در صورتی که شما یک کارت تدوین و یا یک گروه از محصولات ارائه شده را خریداری نموده باشید ، همکاران ما در واحد پشتیبانی پاسخگوی 24 ساعته شما هستند . این نوع پشتیبانی از ویژگی ها منحصر به فرد نوین تدوین است . حسن ارائه سرویس و خدمات از اصول فعالیت نوین تدوین است ، که راه اندازی پشتیبانی 24 ساعته گامی در تحقق این آرمان است .